Exclusive Dress Materia

Exclusive Dress Materia

₹1,000.00 Regular Price
₹750.00Sale Price

wg
Exclusive Dress Material Suit  For Women

▪ Top Fabrics:-   *BANARASI JAKARD FRONT & BACK

▪  Bottom Fabrics:-  TAPATA SILK


▪ Dupatta:  TAPATA SILK ZAKARD 
 

Colour